Evropské strukturální fondy
ZVYŠOVÁNÍ KVALITY VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ OHROŽENÝCH ŠKOLNÍM SELHÁVÁNÍM PROSTŘEDNICTVÍM PODPORY ASISTENČNÍ SLUŽBY
(realizace od března 2012 do března 2014)

Od března letošního roku 2012 realizuje škola dvouletý projekt s názvem Zvyšování kvality vzdělávání žáků ohrožených školním selháváním prostřednictvím podpory asistenční služby. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.2.27/01.0026.

Projekt je financován z Evropského sociálního fondu a státním rozpočtem ČR. Probíhá v 2. až 9. ročnících. Je určen na podporu žáků se specifickými poruchami učení a žáků ohrožených školním selháváním. Ti jsou pravidelně vzděláváni v menších skupinkách v některých hodinách českého jazyka, matematiky, anglického jazyka. Výuka probíhá paralelně s výukou zbytku třídy a realizuje ji asistent (učitel) s odpovídajícím vzděláním a kompetencemi. Celý postup je pravidelně konzultován s vyučujícími daných předmětů, s koordinátorem aktivit projektu a s metodikem asistentů pedagoga.

Žáci mají v rámci projektu možnost účastnit se odpoledních hodin, které vedou paní asistentky (učitelky) a jež jsou zaměřeny na reedukace (náprava specifických poruch učení), muzikoterapii a jógu.

      Mgr. Zuzana Soukupová

UČITELÉ

ROZVRH VÝUKY

AKTUALITY

E-LEARNING
Zpět

ROZVRH VÝUKY
(výuka skončila v roce 2013/2014)

ROZVRH HODIN PRO DĚTI I. STUPNĚ ZAPOJENÉ V PROJEKTU - Mgr. Libuše Navrátilová

vyučuje se v učebně Benefit na 1. st. ZŠ

den/hodina   1. hodina  
7:40 - 8:25
  2. hodina  
8:35 - 9:20
  3. hodina  
9:35 - 10:20
  4. hodina  
10:30 - 11:15
  5. hodina  
11:25 - 12:10
  6. hodina  
12:20 - 13:05
PO 5.A ČJ 5.A M 2.AB ČJ 3.AB ČJ REEDUKACE REEDUKACE
ÚT 4.AB ČJ 3.AB M 4.A AJ 3.B AJ 5.A AJ REEDUKACE
ST 5.A ČJ 5.A M 5.A AJ   4.B AJ REEDUKACE
ČT   2.AB M 2.AB ČJ 5.A ČJ 3.A AJ  
3.AB ČJ 4.AB M   4.B ČJ    

ROZVRH HODIN PRO DĚTI II. STUPNĚ ZAPOJENÉ V PROJEKTU - Mgr. Adriana Hejníčková

vyučuje se v učebně Benefit na 2. st.

den/hodina   1. hodina  
7:40 - 8:25
  2. hodina  
8:35 - 9:20
  3. hodina  
9:35 - 10:20
  4. hodina  
10:30 - 11:15
  5. hodina  
11:25 - 12:10
  6. hodina  
12:20 - 13:05
PO 9.A M 9.B AJ 9.A ČJ   8.AB AJ  
ÚT 6.A ČJ 6.A ČJ 8.B M 6.A AJ   9.A AJ
ST 9.B ČJ 9.B M 7.A M 8.A ČJ 7.A AJ  
ČT 6.A M 7.A ČJ 8.B ČJ 7.A ČJ    
8.AB AJ 8.A M        


NAHORU
Tuto stránku pro Vás připravil
R. Rais
Zpět