COMENIUSProject Comenius - our school participates in Comenius Project - for more information see here.


Wales Česko Irsko Dánsko


Comenius je mezinárodní projekt spolupracujících škol třech a více zemí zaměřený na poznávání odlišných kultur. Do našeho projektu se zapojily základní školy z Walesu, Irska, Dánska a Itálie. Tento tříletý projekt podporuje uvědomění si svých kořenů v oblasti kultury, tradic i zvyků. Zabývá se samozřejmě školstvím, dává možnost nového úhlu pohledu na školní i obyčejný život v daných zemích.

V listopadu 2005 nás navštívili učitelé z partnerských škol z Walesu, Irska a Dánska. Během své návštěvy poznávali naši školu, setkali se s jejím vedením, učiteli a žáky. Další společné setkání proběhlo v únoru v irském Dublinu. Podrobnější informace získáte zde.


J. A. KomenskýJ. A. KomenskýJ. A. KomenskýJ. A. Komenský
Práce našich žáků

Práce žáků V. B * Práce žáků IV. B * Práce žáků II. stupně * Učitelé v Dublinu

I žáci jednotlivých ročníků se zapojují do projektu Comenius. Například žáci V. B ztvárnili svou představu Štěpánova zítřka a vyrobili zmenšený model vesnice Štěpánov in future. Prostřednictvím těchto stránek si ho mohou prohlédnout i žáci z partnerských škol. Pojďme se podívat do Štěpánova 200X.

obrázek obrázek
obrázek obrázek

Návrat na úvod


Třída 4. B se v rámci projektu Comenius pokusila porovnat místo kde žije - Štěpánov s místem, kde žijí jejich irští vrstevníci - Dublin. Své představy ztvárnili kresbami (Štěpánov) i trojrozměrným modelem Dublinu, tak jak si ho představují. Porovnávali životní prostředí a život ve městě a na vesnici. Diskuzi vedli v anglickém jazyce.

obrázek obrázek

Návrat na úvod

Starší žáci se při projektovém vyučování rozhodli vyrobit propagační nástěnku České republiky. Uvědomili si, čím by moli představit svou vlast jiným národům, co je pro ni typické či výjimečné atd.
Vyráběli "family tree" - strom života jejich rodiny (rodu). Uvědomili si, že každý jedinec někam patří, že každý má své kořeny, svůj původ, svoji individualitu i odlišnost. Stejně jako se liší stromy navzájem najdeme odlišnosti i mezi národy - stejně jako jsou si stromy podobné podobáme se i my jiným.
Neméně zajímavý je i pokus o poezii haiku psanou v anglickém jazyce. Některé pokusy byly velice zdařilé.

obrázek obrázek obrázek
obrázek obrázek obrázek

Návrat na úvod

Koncem února učitelé ZŠ Štěpánov navštívili irský Dublin a v něm partnerskou školu St. Brigid's Castleknock. Oplatili tak podzimní návštěvu v ČR učitelů ze zemí zapojených do projektu Comenius. Cílem těchto výměnných pobytů je rozšířit si vědomosti a vyměnit si zkušenosti o jiných vzdělávacích systémech v zemích EU. Učitelé byli svými irskými kolegy vřele přijati. Zúčastnili se setkání se zástupci sdružení rodičů, diskutovali o odlišnostech ve vzdělávacím plánu, shlédli ukázkové hodiny i typický irský sport hurling.obrázek obrázek
obrázek obrázek
obrázek obrázek

Návrat na úvod