Přijímací řízení na střední školy

Termín podání přihlášek na SŠ ve školním roce 2018/2019

1. 3. 2019

Přijímací zkoušky formou centrálně zadávaných jednotných testů

čtyřleté studium - 12. 4. 2019 a 15. 4. 2019

šestileté studium - 16. 4. 2019 a 17. 4. 2019

osmileté studium - 16. 4. 2019 a 17. 4. 2019

Informace pro přijímání na střední školy

Informace MŠMT pro přijímání na SŠ a konzervatoře ve školním roce 2018/2019 (MŠMT)- zde

Tuto stránku pro Vás připravil
P. Nováková

Zpět