BUDOVA I. STUPNĚ ZŠ

Pohled na budovu I. stupně

Budova I. stupně

Vestibul budovy

Vestibul budovy

Vestibul budovy

Vestibul budovy

Šatny pro I. stupeň

Šatny pro I. stupeň

Chodba v přízemí

Chodba v přízemí

Vstup do šaten

Vstup do šaten

Schodiště s fotogalerií akcí školy

Schodiště s fotogalerií akcí školy

Třída 2. A

Třída 2. A

Schodiště s fotogalerií akcí školy

Schodiště s fotogalerií akcí školy

Třída 1. A

Třída 1. A

Třída 5. B

Třída 5. B

Třída 4. A

Třída 4. A

Rekonstruovaná třída 4. B

Rekonstruovaná třída 4. B

Třída 4. A

Třída 4. A

Nová třída 1. B s knihovnou pro I. st.

Nová třída 1. B s knihovnou pro I. st.

Učebna s interaktivní tabulí

Učebna s interaktivní tabulí

Učebna informatiky - hardware pc

Učebna informatiky - hardware pc

Učebna informatiky - 22 počítačů

Učebna informatiky - 22 počítačů

Keramická dílna

Keramická dílna

Keramická dílna

Keramická dílna

Místnost s keramickou pecí

Místnost s keramickou pecí

Nové chlapecké WC

Nové chlapecké WC

Koutek s tříděným odpadem

Koutek s tříděným odpadem

Nové chlapecké WC

Nové chlapecké WC

Posilovna

Posilovna

Posilovna

Posilovna

Keramická výzdoba chodeb

Keramická výzdoba chodeb

Školní družina

Školní družina

Školní družina

Školní družina

Šatna školní družiny

Šatna školní družiny

Tělocvična v budově I. stupně

Tělocvična v budově I. stupně

Kuchyň pro žáky

Kuchyň pro žáky

Nářaďovna pro tělocvičnu

Nářaďovna pro tělocvičnu

NAHORU
Tuto stránku pro Vás připravil
R. Rais
Zpět