GDPR - ochrana osobních údajů

Osobní údaje organizace zpracovává v souladu s Nařízením EU 2016/679.

Seznam všech zpracovávaných osobních údajů, účel jejich zpracování a veškeré postupy související s jejich zpracováním jsou stanoveny interní směrnicí:

„Směrnice upravující správu osobních údajů a eliminaci rizik při správě osobních údajů“.

Dokument je k nahlédnutí v kanceláři školy každý pracovní den od 7:30 do 14:00.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Jméno a příjmení: Ing. David Biegun

Telefon: +420 723 327 739

E-mail: david.biegun@bbfgroup.cz

Tuto stránku pro Vás připravil
P. Nováková

Zpět