ŠKOLNÍ JÍDELNA PŘI ZŠ ŠTĚPÁNOV

<


OBJEDNÁVÁNÍ STRAVY

INFORMACE

www.strava.cz


KONTAKTNÍ ÚDAJE

Dolní 597
783 13 Štěpánov
tel.    585 386 499
mob. 608 984 227
e-mail: sjstepanov@seznam.cz

AKTUÁLNÍ JÍDELNÍ LÍSTEK

Jídelní lístek

INFORMACE PRO RODIČE
Informace pro rodiče

NOVÉ INFORMACE - ALERGENY
PŘIHLÁŠKA KE STRAVOVÁNÍ • KUCHAŘKY
  Dittmarová Libuše
  - vedoucí kuchařka
  Gálová Karla
  Čermáková Jitka

 • POMOCNÉ KUCHAŘKY
  Hejcmanová Marie
  Večeřová Naděžda
  Nováková Ivana

INFORMACE PRO RODIČE

Žák má nárok na oběd po dobu pobytu ve škole. Školní jídelna vydává oběd žákovi pouze první den nemoci do jídlonosiče.

Další dny nemoci nemá žák na oběd nárok, musí si jej odhlásit den předem. Pokud nejsou obědy na další dny nemoci odhlášeny, je doúčtována plná cena oběda, tj. 66 Kč/den.

Obědy nejsou odhlašovány hromadně (školní výlety, soutěže). Třídní učitelé nejsou povinni nepřítomné žáky z obědů odhlašovat.

Žákům, kteří dojíždějí autobusem do okolních vesnic, je možno vydat oběd do jídlonosiče (jídlonosič musí být označen jménem a musí tam být stravenka).

Strávníci platí obědy podle věkových skupin na dobu školního roku, ve kterém dosahují věku podle bodu 1. - 4. - více ZDE

Obědy musí být zaplaceny nejpozději do posledního dne předcházejícího měsíce.

Vedoucí jídelny vybírá stravné v hotovosti vždy poslední týden v měsíci.

Během vydávání obědů se peníze nevybírají.

Obědy se ve školní jídelně vydávájí od 11:20 do 13:30.


CENY STRAVNÉHO OD 1. 9. 2019

Kategorie MŠ

3 - 6 let ranní svačinka 12,- Kč
oběd 22,- Kč
odpolední svačinka 9,- Kč
cena celý den 43,- Kč
7 - 10 let ranní svačinka 12,- Kč
oběd 26,- Kč
odpolední svačinka 9,- Kč
cena celý den 47,- Kč

Kategorie ZŠ

7 - 10 let oběd 26,- Kč
11 - 14 let oběd 31,- Kč
15 a více let oběd 35,- Kč
Zaměstnanci (potraviny) 44,- Kč
Cizí strávníci 74,- Kč

Z toho vyplývá, že dítě, které dovrší v průběhu školního roku 7, 11 let nebo 15 let věku, platí již celý školní rok vyšší částku za obědy - Informace k věku strávníků a cenám stravného - zde

Obědy je možné platit: sporožirem (prosíme nahlásit aktuální čísla sporožirových účtů)
platbou z jiného účtu (prosíme nahlásit aktuální čísla bankovních účtů)
hotově (přímo u vedoucí jídelny)
složenkou (vystaví vedoucí jídelny)

Informace pro strávníky (rodiče), kteří mají zájem platit obědy bezhotovostním stykem:

Při placení obědů sporožirem je nutné :

 1. dát souhlas k inkasu na sběrný účet ŠJ - 0100005351/0800
 2. sdělit v kanceláři ŠJ číslo svého účtu
Při placení obědů z jiných bank:
 1. dát souhlas k inkasu na číslo účtu ŠJ - 2102356410/2700
 2. sdělit v kanceláři ŠJ číslo svého účtuKuchař z La Food podává gnocchi s boloňskou omáčkou


16. dubna 2015
Zvětšit fotografii Zvětšit fotografii Zvětšit fotografii
Zvětšit fotografii Zvětšit fotografii Zvětšit fotografii
Zvětšit fotografii Zvětšit fotografii Zvětšit fotografii

ROZLOUČENÍ S JINDŘIŠKOU FIALOVOU

Tyto dobré víly hýčkají naše žaludky.
1. dubna 2015
Zvětšit fotografii Zvětšit fotografii Zvětšit fotografii

PROHLÉDNĚTE SI I STARŠÍ FOTOGRAFIE Z PŘEDEŠLÝCH LET


NOVÉ INFORMACE - ALERGENY

Dne 13. prosince 2014 nabývá účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům (dále jen Nařízení EU č.1169/2011). Nařízení EU č. 1169/2011 upravuje stávající předpisy o označování potravin v EU s cílem umožnit spotřebiteli (strávníkovi) informovaný výběr potravin a jejich bezpečné použití. Záměrem je dosažení vysoké míry ochrany zdraví strávníka a zaručení jeho práva na informace – informace o potravinách a pokrmech, které konzumuje.

Jedná se pouze o zajištění informovanosti strávníků, nikoli povinnost zajistit dietní stravování odpovídající individuálním dietním požadavkům. Označení alergenů v pokrmech neznamená snížení kvality stravování nebo dokonce nebezpečí připravovaného pokrmu. Jedná se o velmi důležitou informaci pro osoby trpící potravinovou alergií nebo intolerancí, které musí některé potraviny ze svého jídelníčku naprosto vyloučit. Prostřednictvím údaje na jídelníčku jim pouze umožníme s právním předpisem EU informovaný výběr potravin, které jsou pro ně bezpečné.

EU specifikovala 14 hlavních potenciálních alergenů, které podléhají legislativnímu značení. Na jídelním lístku jsou alergeny označeny čísly za jednotlivými jídly, a seznam alergenů je vyvěšen spolu s jídelníčky.

SEZNAM ALERGENŮ - ZDE

Zpět na úvodVNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY - ZDE

Zpět na úvod

Tuto stránku pro Vás připravil
Rais R.

Zpět