ŠKOLNÍ JÍDELNA PŘI ZŠ ŠTĚPÁNOV


OBJEDNÁVÁNÍ STRAVY

INFORMACE

www.strava.cz


KONTAKTNÍ ÚDAJE

Dolní 597
783 13 Štěpánov
tel.    585 386 499
mob. 608 984 227
e-mail: sjstepanov@seznam.cz

AKTUÁLNÍ JÍDELNÍ LÍSTEK

Jídelní lístek

INFORMACE PRO RODIČE
Informace pro rodiče

NOVÉ INFORMACE - ALERGENY

VEDOUCÍ ŠKOLNÍ JÍDELNY

Božena Mádrová

e-mail

 • ADMINISTRATIVNÍ PRACOVNICE
  Houserková Petra

 • KUCHAŘKY
  Dittmarová Libuše
  - vedoucí kuchařka
  Gálová Karla
  Běhalová Ivana

 • POMOCNÉ KUCHAŘKY
  Hejcmanová Marie
  Večeřová Naděžda
  Krajčovičová Lucie
Jaké jídlo máte nejraději? Co byste si přáli ochutnat?
PROVOZ O HLAVNÍCH PRÁZDNINÁCH

V době hlavních prázdnin bude školní jídelna vařit od 1. 7. do 31. 7. 2018.

V srpnu školní jídelna nevaří. Provoz pro cizí strávníky bude obnoven od 27. 8. 2018.


INFORMACE PRO RODIČE

Žák má nárok na oběd po dobu pobytu ve škole. Školní jídelna vydává oběd žákovi pouze první den nemoci do jídlonosiče.

Další dny nemoci nemá žák na oběd nárok, musí si jej odhlásit den předem. Pokud nejsou obědy na další dny nemoci odhlášeny, je doúčtována plná cena oběda, tj. 66 Kč/den.

Obědy nejsou odhlašovány hromadně (školní výlety, soutěže). Třídní učitelé nejsou povinni nepřítomné žáky z obědů odhlašovat.

Žákům, kteří dojíždějí autobusem do okolních vesnic, je možno vydat oběd do jídlonosiče (jídlonosič musí být označen jménem a musí tam být stravenka).

Strávníci platí obědy podle věkových skupin na dobu školního roku, ve kterém dosahují věku podle bodu 1. - 4. - více ZDE

Obědy musí být zaplaceny nejpozději do posledního dne předcházejícího měsíce.

Vedoucí jídelny vybírá stravné v hotovosti vždy poslední týden v měsíci.

Během vydávání obědů se peníze nevybírají.

Obědy se ve školní jídelně vydávájí od 11:20 do 13:30.


CENY STRAVNÉHO

Kategorie MŠ

3 - 6 let ranní svačinka 12,- Kč
oběd 20,- Kč
odpolední svačinka 9,- Kč
cena celý den 41,- Kč
7 - 10 let ranní svačinka 12,- Kč
oběd 24,- Kč
odpolední svačinka 9,- Kč
cena celý den 45,- Kč

Kategorie ZŠ

7 - 10 let oběd 24,- Kč
11 - 14 let oběd 28,- Kč
15 a více let oběd 32,- Kč
Zaměstnanci (potraviny) 40,- Kč
Cizí strávníci 70,- Kč

Z toho vyplývá, že dítě, které dovrší v průběhu školního roku 7, 11 let nebo 15 let věku, platí již celý školní rok vyšší částku za obědy - Informace k věku strávníků a cenám stravného - zde

Obědy je možné platit: sporožirem (prosíme nahlásit aktuální čísla sporožirových účtů)
platbou z jiného účtu (prosíme nahlásit aktuální čísla bankovních účtů)
hotově (přímo u vedoucí jídelny)
složenkou (vystaví vedoucí jídelny)

Informace pro strávníky (rodiče), kteří mají zájem platit obědy bezhotovostním stykem:

Při placení obědů sporožirem je nutné :

 1. dát souhlas k inkasu na sběrný účet ŠJ - 0100005351/0800
 2. sdělit v kanceláři ŠJ číslo svého účtu
Při placení obědů z jiných bank:
 1. dát souhlas k inkasu na číslo účtu ŠJ - 2102356410/2700
 2. sdělit v kanceláři ŠJ číslo svého účtuKuchař z La Food podává gnocchi s boloňskou omáčkou


16. dubna 2015
Zvětšit fotografii Zvětšit fotografii Zvětšit fotografii
Zvětšit fotografii Zvětšit fotografii Zvětšit fotografii
Zvětšit fotografii Zvětšit fotografii Zvětšit fotografii

ROZLOUČENÍ S JINDŘIŠKOU FIALOVOU

Tyto dobré víly hýčkají naše žaludky.
1. dubna 2015
Zvětšit fotografii Zvětšit fotografii Zvětšit fotografii

PROHLÉDNĚTE SI I STARŠÍ FOTOGRAFIE Z PŘEDEŠLÝCH LET

Fotoarchiv jídelny


NOVÉ INFORMACE - ALERGENY

Dne 13. prosince 2014 nabývá účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům (dále jen Nařízení EU č.1169/2011). Nařízení EU č. 1169/2011 upravuje stávající předpisy o označování potravin v EU s cílem umožnit spotřebiteli (strávníkovi) informovaný výběr potravin a jejich bezpečné použití. Záměrem je dosažení vysoké míry ochrany zdraví strávníka a zaručení jeho práva na informace – informace o potravinách a pokrmech, které konzumuje.

Jedná se pouze o zajištění informovanosti strávníků, nikoli povinnost zajistit dietní stravování odpovídající individuálním dietním požadavkům. Označení alergenů v pokrmech neznamená snížení kvality stravování nebo dokonce nebezpečí připravovaného pokrmu. Jedná se o velmi důležitou informaci pro osoby trpící potravinovou alergií nebo intolerancí, které musí některé potraviny ze svého jídelníčku naprosto vyloučit. Prostřednictvím údaje na jídelníčku jim pouze umožníme s právním předpisem EU informovaný výběr potravin, které jsou pro ně bezpečné.

EU specifikovala 14 hlavních potenciálních alergenů, které podléhají legislativnímu značení. Na jídelním lístku jsou alergeny označeny čísly za jednotlivými jídly, a seznam alergenů je vyvěšen spolu s jídelníčky.

SEZNAM ALERGENŮ - ZDE

Zpět na úvodProvozní řád jídelny

Zpět na úvod

Tuto stránku pro Vás připravil
Rais R.

Zpět