ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠTĚPÁNOV
okres Olomouc,
příspěvková organizace

Dolní ul. 597
783 13 Štěpánov

KONTAKTY
    IČO    70928622
    WEB    www.zsstepanov.cz
    E-MAIL    skola@zsstepanov.cz
    KDE NÁS NAJDETE    
    PEVNÁ TEL. LINKA
        (platí pro celou školu)
             587 571 044
    ŘEDITEL    +420 776 679 601
    ZÁSTUPCE ŘEDITELE    +420 774 456 744
    SAMOSTATNÁ HOSPODÁŘKA
    +420 777 033 930
    I. STUPEŇ (sborovna)    +420 777 033 927
    II. STUPEŇ (sborovna)    +420 777 033 930
    ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ
    +420 774 949 020 - školní psycholog
    +420 777 363 632 - speciální pedagog
    ŠKOLNÍ DRUŽINA    +420 773 533 023
    ŠKOLNÍ JÍDELNA             585 386 499
    +420 608 984 227
    ŠKOLNÍK    +420 774 183 339
Kontakt na všechny zaměstnance je e-mail ve tvaru prijmeni@zsstepanov.cz.

VÝUKA
Prosíme rodiče, aby ke kontaktu se školou využívali přestávek mezi hodinami.
  1. hodina  
7.40 - 8.25
  2. hodina  
8.35 - 9.20
  3. hodina  
9.35 - 10.20
  4. hodina  
10.30 - 11.15
  5. hodina  
11.25 - 12.10
  6. hodina  
12.20 - 13.05
  7. hodina  
13.05 - 13.50
  8. hodina  
14.00 - 14.45

ÚČET ŠKOLY
Na tento účet můžete posílat peníze za dítě na akce, kterých se účastní (ozdravné pobyty, lyžařské kurzy, výlety aj.).
    ČÍSLO ÚČTU   2113423359
    KÓD BANKY    2700
    VARIABILNÍ SYMBOL    RODNÉ ČÍSLO ŽÁKA (bez lomítka, např. 0512032689)
    SPECIFICKÝ SYMBOL     NIC NEUVÁDĚT
    ZPRÁVA PRO PŘÍJEMCE    PŘÍJMENÍ A JMÉNO ŽÁKA + TŘÍDA + ÚČEL PLATBY
    (např. Nadšený František 5. A, lyžák)
Po platbě na tento účet si uschovejte návratku s datem platby a Vaším podpisem,
či potvrzující mail z internetového bankovnictví s údaji o transakci. Děkujeme.

ÚČET NADAČNÍHO FONDU
Na tento účet můžete posílat příspěvek do Nadačního fondu školy (250 Kč/rok).
    ČÍSLO ÚČTU   2113200710
    KÓD BANKY    2700
    VARIABILNÍ SYMBOL    RODNÉ ČÍSLO ŽÁKA (bez lomítka, např. 0512032689)
    SPECIFICKÝ SYMBOL      NIC NEUVÁDĚT
    ZPRÁVA PRO PŘÍJEMCE    PŘÍJMENÍ A JMÉNO ŽÁKA + TŘÍDA
    (např. Nadšený František 5. A)
Po platbě na tento účet si uschovejte návratku s datem platby a Vaším podpisem,
či potvrzující mail z internetového bankovnictví s údaji o transakci. Děkujeme.

Tuto stránku pro Vás připravil
Rais R.

ZPĚT