ZÁJMOVÉ KROUŽKY
ŠKOLNÍ ROK 2018/2019


PRVNÍ STUPEŇ ZŠ
KROUŽEK VEDOUCÍ DEN HODINA MÍSTO KONÁNÍ
KERAMIKA 1 Nantlová Eva, Mgr. PO  11:35 - 13:05 keramická dílna
KERAMIKA 2 Nováková Radmila, Mgr. ST s
ČT l
12:45 - 14:15
12:45 - 14:15
keramická dílna
KERAMIKA 3 Zábrodská Jitka, Mgr. ST
ČT
12:45 - 14:15
12:45 - 14:15
keramická dílna
KERAMIKA 4 Chládková Pavlína, Mgr. PO 11:45 - 13:15 keramická dílna
TĚLOVÝCHOVNÝ KROUŽEK Brodská Alžběta, Mgr. 12:20 - 13:05 tělocvična
KROUŽEK MLADÝCH MYSLIVCŮ

Novák Václav, Nováková Ivana

ČT 16:00 - 18:00
klubovna ČD
ŠTĚPNIČKY - TANEČNÍ KROUŽEK Zajíčková Dagmar 17:00 - 19:30 tělocvična
SBOROVÝ ZPĚV Dekarová Miroslava, Mgr. ST 13:30 - 14:15 učebna HV 2. st.
HRA NA KLAVÍR

Pelcová Ester, Mgr.

individuálně
čítárna

NEPOVINNÝ PŘEDMĚT VEDOUCÍ DEN HODINA MÍSTO KONÁNÍ
LOGOPEDIE PRO 1. A Zbožínková Věra, Mgr. ČT 11:50 - 14:00 učebna 1. B
LOGOPEDIE PRO 1. B Zbožínková Věra, Mgr. ÚT 11:50 - 14:00 učebna 1. B
NÁBOŽENSTVÍ 1. a 2. třída Niklová Eva, Mgr. ST 12:20 - 13:05 učebna AVT 1. st.
NÁBOŽENSTVÍ 3. - 4. třída Niklová Eva, Mgr. PO 12:45 - 13:30 učebna AVT 1. st.
NÁBOŽENSTVÍ 5. třída Niklová Eva, Mgr. PO 12:20 - 13:05 učebna AVT 1. st.
NÁBOŽENSTVÍ 6. - 9. třída Niklová Eva, Mgr. PO 13:45 - 14:30 učebna AVT 1. st.


DRUHÝ STUPEŇ ZŠ
KROUŽEK VEDOUCÍ DEN HODINA MÍSTO KONÁNÍ
HUDEBNÍ SKUPINA "ŠTĚP" Hejníčková Adriana, Mgr. PO 13:30 - 14:15 učebna SPP
SBOROVÝ ZPĚV Dekarová Miroslava, Mgr. ST 13:30 - 14:15 učebna HV 2. st.
KROUŽEK MLADÝCH MYSLIVCŮ

Novák Václav, Nováková Ivana

ČT 16:00 - 18:00
klubovna ČD
RYCHLÁ ROTA

Hejníčková Adriana, Mgr.

13:30 - 14:30
čítárna
HRA NA KLAVÍR

Pelcová Ester, Mgr.

individuálně
čítárna


KROUŽKY AGENTURY RYTMIK - placené

KROUŽEK VEDOUCÍ DEN HODINA MÍSTO KONÁNÍ
ANGLIČTINA PRO 1. A 2. TŘÍDU ÚT 12:30 - 13:20 čítárna 1. st.
BOJOVÉ SPORTY A SEBEOBRANA ÚT 15:00 - 16:00 tělocvična
NETRADIČNÍ VÝTVARNÉ DÍLNY ST 14:00 - 15:00 keramická dílna

KROUŽKY AGENTURY KROUŽKY OLOMOUC - placené

KROUŽEK VEDOUCÍ DEN HODINA MÍSTO KONÁNÍ
FLORBAL začátečníci 13:15 - 14:15 tělocvična
FLORBAL pokročilí 14:30 - 15:30 tělocvična

NAHORU
Tuto stránku pro Vás připravil
R. Rais
Zpět