EVROPSKÉ STRUKTURÁLNÍ FONDY
ŠABLNY PRO ZŠ ŠTĚPÁNOV

Reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0001338

V roce 2016 byl na naší škole vypracován projektový záměr operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
s názvem Šablony pro ZŠ Štěpánov
Projekt úspěšně prošel procesem hodnocení a byl schválen k financování.
V říjnu 2016 jsme obdrželi Rozhodnutí o poskytnutí dotace naší škole.

Schválený rozpočet projektu pro naši školu je 831 180 Kč, finance budou využity na tyto klíčové aktivity:

• Školní psycholog - personální podpora ZŠ
• Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 16 hodin (varianty: Čtenářská gramotnost, Matematická gramotnost, Inkluze)
• Vzdělávání pedagogického sboru ZŠ zaměřené na inkluzi – vzdělávací akce v rozsahu 8 hodin
• Čtenářský klub pro žáky ZŠ
• Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ

Doba realizace projektu: 1. 1. 2017 - 31. 12. 2018

NAHORU
Tuto stránku pro Vás připravila
P. Nováková

ZPĚT