EVROPSKÉ STRUKTURÁLNÍ FONDY
ŠABLONY PRO ZŠ ŠTĚPÁNOV II

Reg. číslo: CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0010339
Naše škola realizuje v průběhu let 2019 - 2020 projekt s názvem Šablony pro ZŠ Štěpánov II, reg.č.: CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0010339.

Na projekt je poskytována finanční podpora z EU.

Schválený rozpočet projektu pro ZŠ je 1 055 367 Kč, pro ŠD je 206 116 Kč. Finance budou využity na tyto klíčové aktivity:

Základní škola:
• Školní psycholog - personální podpora ZŠ
• Školní speciální pedagog - personální podpora ZŠ
• Čtenářský klub pro žáky ZŠ
• Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ
• Projektový den mimo školu

Školní družina:
• Školní asistent - personální podpora ZŠ
• Vzdělávání pedagogických pracovníků ŠD/ŠK - DVPP v rozsahu 8 hodin - všechny varianty, kromě e) Inkluze
• Vzdělávání pedagogických pracovníků ŠD/ŠK - DVPP v rozsahu 8 hodin - varianta e) Inkluze
• Projektový den v ŠD/ŠK

Doba realizace projektu: 1. 1. 2019 - 31. 12. 2020

NAHORU
Tuto stránku pro Vás připravila
P. Nováková

ZPĚT