Evropské strukturální fondy
VYNSPI 2
Implementace a evaluace minimálního preventivního programu, systémových nástrojů ve vzdělávání a vytvoření sběrného systému v oblasti prevence rizikového chování pro pracovníky škol a školských zařízení na celostátní úrovni - reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/53.0017
REALIZÁTOR PROJEKTU

Klinika adiktologie 1. LF UK a regionální partneři projektu za Olomoucký kraj - P-centrum, spolek


Stručný obsah projektu

  Projekt je zaměřen na zlepšování školního klimatu a kvality ve vzdělávání skrze:

 • podporu profesního rozvoje pracovníků zapojených do školské prevence skrze vytvoření komplexního systému vzdělávání v prevenci rizikového chování
 • tvorbu obsahové stránky Minimálního preventivního programu pro základní školy
 • zavádění systémových nástrojů v rámci evidence a výkaznictví v prevenci (přínosem bude ověření Modelu zjišťování úrovně znalostí, dovedností a kompetencí cílové skupiny v praxi s následným doporučením pro implementaci na národní úrovni)
 • identifikace relevantních nástrojů a metod pro úspěšnou realizaci MPP


 • Projekt navazuje na úspěšný předchozí projekt OP VK, díky němuž existují koncepční návrhy systému vzdělávání cílové skupiny v prevenci, které ale nebyly v praxi odzkoušeny. Cílem
  projektu je přispět k systémovému řešení problémů s rozdílnou kvalitou vzdělávání v krajích.

Náplň práce ŠMP

  (bude probíhat pod vedením a za spolupráce regionální koordinátorky a metodičky MPP)

 • analýza současné úrovně Minimálně preventivního programu školy v porovnání s navrhovanou strukturou (viz. publikace Návrh struktury minimálně preventivního programu prevence rizikového chování pro základní školy)
 • identifikace relevantního obsahu a vhodných časových dotací pro jednotlivé typy rizikového chování
 • návrh obsahu MPP pro jednotlivé typy RCh a jednotlivé třídy (doporučené postupy a obsah)
 • aluace procesu pilotní implementace - návrhu struktury MPP pro školní rok 2014/2015

Regionální koordinátor minimálního preventivního programu za OK

Mgr. Kateřina Motlová
(psycholožka a vedoucí metodička prevence v PPP a SPC OK), motlova@ppp-olomouc.cz

Přímá spolupráce se školami

Mgr. Lenka Minářová, psycholožka

Odpovědný regionální vedoucí pracovník za projekt

Bc. Markéta Rodryčová
vedoucí centra primární prevence P-centrum Olomouc, marketa.rodrycova@p-centrum.cz

NAHORU
Tuto stránku pro Vás připravil
R. Rais
Zpět