Evropské strukturální fondy
DÍLNY A JAZYKY PRO ZŠ ŠTĚPÁNOV
Reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/57.0335


Na začátku školního roku 2015/2016 byl na naší škole vypracován projektový záměr operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost,
s názvem Dílny a jazyky pro ZŠ Štěpánov. Tento projekt je také znám pod názvem Výzva č. 57
Projekt úspěšně prošel procesem hodnocení a byl schválen k financování.
V říjnu 2015 jsme obdrželi Rozhodnutí o poskytnutí dotace naší škole.

Schválený rozpočet projektu pro naši školu je 268 885 Kč, finance budou využity na tyto klíčové aktivity:

• rozvoj technických dovedností žáků na druhém stupni základní školy
• rozvoj profesních dovedností učitelů pro výuku zaměřenou na zlepšení technických dovedností žáků základní školy
• individualizovaný rozvoj ústních komunikačních dovedností učitelů v anglickém jazyce formou blended learningu
• rozvoj individuálních ústních komunikačních dovedností žáků v anglickém jazyce formou blended learningu

Doba realizace projektu je od 1. 9. 2015 do 31. 12. 2015

V současné době probíhá výběr a nákup vybavení pro školní dílnu a výběr školení pro jednoho učitele technických předmětů.
Byl vybrán dodavatel blended learningu a začala výuka žáků 9. ročníku tímto kombinovaným výukovým systémem.
Současně se začala jedna vyučující anglického jazyka vzdělávat v rámci svého profesního rozvoje formou kombinovaného interaktivního výukového systému.


NAHORU
Tuto stránku pro Vás připravil
P. Nováková

Zpět