REKONSTRUKCE ODBORNÝCH UČEBEN ZŠ ŠTĚPÁNOV VČETNĚ VYBAVENÍ

Reg. číslo: CZ.06.4.69/0.0/0.0/16_075/0005111

Naše škola realizuje v průběhu let 2018-2019 projekt s názvem Rekonstrukce odborných učeben ZŠ Štěpánov včetně vybavení, reg.č.: CZ.06.4.69/0.0/0.0/16_075/0005111.

Na projekt je poskytována finanční podpora z EU.

Předmětem projektu je modernizovat infrastrukturu ZŠ Štěpánov a zvýšit tak kvalitu a efektivitu základního vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění žáků na trhu práce a při přechodu do sekundárního vzdělávání.

Cílem projektu je a modernizace tří odborných učeben ZŠ Štěpánov.

Mezi výstupy a výsledky projektu patří:

• Zmodernizovaná učebna informatiky na II. stupni ZŠ včetně rekonstrukce podlahy
• Zmodernizovaná učebna cizích jazyků na II. stupni ZŠ včetně rekonstrukce podlahy
• Zmodernizovaná učebna fyziky na II. stupni ZŠ
• Zvýšení zájmu žáků o studium předmětů přírodních věd, cizích jazyků a práce s digitálními technologiemi
• Zlepšení dovedností žáků při práci s moderní informační technikou
• Rozvoj samostatnosti žáků s využitím tradičních i nových výukových metod
• Zvýšení motivace žáků při výuce
• Lepší příprava žáků pro budoucí uplatnění na trhu práce.

Tuto stránku pro Vás připravila
P. Nováková

ZPĚT