REKONSTRUKCE ODBORNÝCH UČEBEN ZŠ ŠTĚPÁNOV VČETNĚ VYBAVENÍ

Reg. číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0007872

Naše škola realizuje v průběhu let 2017-2018 projekt s názvem Rekonstrukce odborných učeben ZŠ Štěpánov včetně vybavení, reg.č.: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0007872.

Na projekt je poskytována finanční podpora z EU.

Předmětem projektu je modernizovat infrastrukturu ZŠ Štěpánov a zvýšit tak kvalitu a efektivitu základního vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění žáků na trhu práce a při přechodu do sekundárního vzdělávání.

Cílem projektu je vybudování bezbariérového přístupu v budově I. stupně školy a modernizace 4 odborných učeben ZŠ Štěpánov.

Mezi výstupy a výsledky projektu patří:

• Zmodernizovaná učebna přírodopisu a chemie na II. stupni ZŠ
• Zmodernizovaná učebna přírodovědných předmětů na I. stupni ZŠ
• Zmodernizovaná učebna cizích jazyků na I. stupni ZŠ
• Zmodernizovaná učebna PC na I. stupni ZŠ
• Bezbariérově dostupná budova I. stupně ZŠ Štěpánov
• Zvýšení zájmu žáků o studium předmětů přírodních věd, cizích jazyků a práce s digitálními technologiemi
• Zlepšení dovedností žáků při práci s moderní informační technikou
• Rozvoj samostatnosti žáků s využitím tradičních i nových výukových metod
• Zvýšení motivace žáků při výuce
• Lepší příprava žáků pro budoucí uplatnění na trhu práce.

Tuto stránku pro Vás připravila
P. Nováková

ZPĚT