ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ

    MOB +420 774 949 020

Za přispění obce Štěpánov poskytuje odbornou poradenskou činnost Školní poradenské pracoviště. Tato služba je poskytována žákům základní školy, včetně žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků ohrožených školním selháváním, jejich rodičům a pracovníkům školy.
    Podmínkou pro poskytnutí školní poradenské služby nezletilému žákovi je souhlas jeho zákonných zástupců. Souhlas zákonného zástupce není potřeba tehdy, když je ohroženo duševní nebo tělesné zdraví žáka nebo osob v jeho okolí.

NÁPLŇ PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

  • vyšetření profesní orientace pro žáky 9. tříd
  • psychosociální interakční programy třídních kolektivů
  • diagnostika tříd (třídní klima)
  • dotazníkové šetření školního klimatu
  • orientační vyšetření školní zralosti
  • individuální práce, řešení aktuálních problémů, řešení krize
INTERNETOVÁ PORADNA
ZŠ ŠTĚPÁNOV


Internetová poradna ŠPP


ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ
PSYCHOLOŽKA Mgr. Lenka Krejčí e-mail
VÝCHOVNÝ PORADCE Mgr. Zacharová Zdeňka e-mail
METODIK PREVENCE Mgr. Hejníčková Adriana e-mail
SPECIÁLNÍ PEDAGOG Mgr. Karolína Vacková e-mail

USKUTEČNĚNÉ AKCE V RÁMCI ŠPP

RIZIKA INTERNETOVÉ KOMUNIKACE

    UNIČOVSKÝ PROJEKT (2010 - 2013)
    - podpora žáků se zvýšeným rizikem selhávání získáním strategií
    učení s podporou patronské služby
    NAUČ SE RELAXOVAT
    DOKÁŽEŠ SE SPRÁVNĚ CHOVAT K POSTIŽENÝM LIDEM?

NAHORU
Tuto stránku pro Vás připravil
R. Rais
Zpět