HEJNÍČKOVÁ ADRIANA, Mgr.
Fotografie APROBACE ČJ, SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA
VYUČUJE ČJ, D, HV, VL, PČ
NA ZŠ ŠTĚPÁNOV od roku 2012
KONZULTACE středa od 14:30 do 15:15
v kabinetu MP
KONTAKT hejnickova@zsstepanov.cz        e-mail
SKUPINA "ŠTĚP"
vedoucí
HUDEBNÍ SKUPINA "ŠTĚP"         e-mail
(web skupiny)
METODIK PREVENCE
(pracovní náplň metodika prevence)
  • tvorba a realizace minimálního preventivního programu – sledování rizik vzniku a projevů sociálně patologických jevů a jejich řešení
  • realizace a koordinace aktivit zaměřených na prevenci záškoláctví, závislostí, agresivity a dalších sociálně patologických jevů
  • monitorování sociálně patologických jevů či jejich rizika
  • poskytování přímé pomoci žákům a jejich rodičům s rizikem či projevy sociálně patologických jevů
  • koordinace spolupráce školy s Policií ČR, krizovými centry, kurátory a dalšími odborníky
  • spolupráce při zajišťování besed a přednášek a aktivit pro třídní kolektivy
  • koordinace vzdělávání pedagogických pracovníků
  • poskytování informačních a metodických materiálů
  • aktivní spolupráce s rodinou v případě krizové intervence

Tuto stránku pro Vás připravil
Rais R.

Zpět