ZACHAROVÁ ZDEŇKA, Mgr.
Fotografie APROBACE ČJ, OV
VYUČUJE ČJ, VkO, D, VL, VkZ, PČ
NA ZŠ ŠTĚPÁNOV od roku 1991
KONZULTACE čtvrtek od 12:45 do 13:30
kancelář výchovného poradce
KONTAKT zacharova@zsstepanov.cz    e-mail
VÝCHOVNÝ PORADCE
(pracovní náplň výchovného poradce)
  • koordinace mezi hlavními oblastmi kariérového poradenství – kariérovým vzděláváním a diagnosticko-poradenskými činnosti zaměřenými k volbě vzdělávací cesty žáka
  • základní skupinová šetření k volbě povolání, administraci, zpracování a interpretaci zájmových dotazníků v rámci vlastní odborné kompetence a analýzy preferencí v oblasti volby povolání žáků
  • individuální šetření k volbě povolání a individuální poradenství v této oblasti (ve spolupráci s třídním učitelem)
  • poradenství zákonným zástupcům s ohledem na očekávání a předpoklady žáků (ve spolupráci s třídním učitelem)
  • spolupráce se školskými poradenskými zařízeními (pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogické centrum) a středisky výchovné péče při zajišťování poradenských služeb přesahujících kompetence škol)
  • zajišťování skupinových návštěv žáků školy v informačních poradenských střediscích, úřadů práce a poskytování informací žákům a zákonným zástupcům o možnosti individuálního využití informačních služeb těchto středisek
  • předávání informačních materiálů žákům, osobní pohovory se žáky, zprostředkování kontaktů mezi žáky a zástupci středních škol, průběžné podávání informací rodičům na třídních schůzkách
  • zabezpečení řádného vyplnění a včasného odeslání přihlášek na střední školy, vedení evidence přijetí žáků na střední školy)

Tuto stránku pro Vás připravil
Rais R.

Zpět