Evropské strukturální fondy

PROJEKT:

Čtenářské dílny a jazykový pobyt pro žáky ZŠ Štěpánov

Reg. číslo: CZ.1.07/1.1.00/56.0443Na konci školního roku 2014/2015 byl na naší škole vypracován projektový záměr operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost,
s názvem Čtenářské dílny a jazykový pobyt pro žáky ZŠ Štěpánov. Tento projekt je také znám pod názvem Výzva č. 56
Projekt úspěšně prošel procesem hodnocení a byl schválen k financování.
V červenci 2015 jsme obdrželi Rozhodnutí o poskytnutí dotace naší škole.

Schválený rozpočet projektu pro naši školu je 333 616 Kč, finance budou využity na tyto klíčové aktivity:

• čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti
• zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky

Doba realizace projektu: 1. 7. 2015 - 31. 12. 2015

V září 2015 proběhl výběr a nákup 11 sad po 20 knihách pro realizaci šablony Čtenářské dílny . Vyučující českéko jazyka a literatury vytvořila 2 tematické plány pro 2 vybrané ročníky na celý školní rok 2015/2016. V období září až prosinec 2015 byly do výuky českého jazyka a literatury v 7. a 9. ročníku zaváděny Čtenářské dílny.
Během konání Čtenářských dílen se žáci seznámili jak s díly české, tak i světové literatury, které jsou blízké jejich věku a zájmům. Výběr knih se ukázal jako velmi dobný, protože žáci o tyto knihy projevili zájem a někteří si je zapůjčili i domů na přečtení. V této aktivitě si žáci přejí pokračovat, proto bude na naší škole praktikovaná i v dalších školních letech. Zavedení Čtenářských dílen vedlo ke zvýšení zájmu žáků o čtenářstvía zlepšení čtenářské gramotnosti.

Zvětšit fotografii Zvětšit fotografii Zvětšit fotografii
Zvětšit fotografii Zvětšit fotografii Zvětšit fotografii
Zvětšit fotografii Zvětšit fotografii Zvětšit fotografii

V srpnu 2015 proběhlo výběrové řízení na veřejnou zakázku Zajištění jazykového pobytu pro naše žáky a byla vybrána CK Hornet Tour, která zajistila zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt v Londýně pro 20 žáků a 4 učitele v termínu 22. 11. - 28. 11. 2015.
Účastníci byli vybráni dle svých jazykových dovedností a zájmu o nabízený pobyt.
Žáci absolvovali celkem 9 hodin výuky anglického jazyka v jazykové škole Twin English Centre London, pracovali ve 12-14 členných skupinách.
Kurz byl zaměřen především na rozvoj komunikačních dovedností a používání správných gramatických jevů ve větách. Žáci hodnotili výuku jako velice zábavnou a přínosnou.
Dále žáci navštívili nejznámější londýnská muzea a galerie jako jsou Natural History Museum, National Gallery, dále se seznámili s významnými památkami Londýna- St. Paul’s Cathedral, Tower of London, London Bridge, Westminster Abbey, Big Ben. Zúčastnili se plavby na lodi po Temži do Greenwich, kde zhlédli nultý poledník. Celý Londýn si také mohli prohlédnout z velkého Londýnského oka. Dále měli žáci možnost navštívit královské město Windsor a prohlédnout si Windsor Castle, oficiální sídlo britské královny.

Zvětšit fotografii Zvětšit fotografii Zvětšit fotografii
Zvětšit fotografii Zvětšit fotografii Zvětšit fotografii
Zvětšit fotografii Zvětšit fotografii Zvětšit fotografii

Tuto stránku pro Vás připravil
P. Nováková

Zpět