Evropské strukturální fondy

PROJEKT:

Dílny a jazyky pro ZŠ Štěpánov

Reg. číslo: CZ.1.07/1.1.00/57.0335Na začátku školního roku 2015/2016 byl na naší škole vypracován projektový záměr operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost,
s názvem Dílny a jazyky pro ZŠ Štěpánov. Tento projekt je také znám pod názvem Výzva č. 57
Projekt úspěšně prošel procesem hodnocení a byl schválen k financování.
V říjnu 2015 jsme obdrželi Rozhodnutí o poskytnutí dotace naší škole.

Schválený rozpočet projektu pro naši školu je 268 885 Kč, finance byly využity na tyto klíčové aktivity:

• rozvoj technických dovedností žáků na druhém stupni základní školy
• rozvoj profesních dovedností učitelů pro výuku zaměřenou na zlepšení technických dovedností žáků základní školy
• individualizovaný rozvoj ústních komunikačních dovedností učitelů v anglickém jazyce formou blended learningu
• rozvoj individuálních ústních komunikačních dovedností žáků v anglickém jazyce formou blended learningu

Doba realizace projektu: 1. 9. 2015 - 31. 12. 2015

Vedení školy vypracovalo Plán rozvoje technichých dovedností žáků, proběhl výběr, průzkum trhu a nákup vybavení pro školní dílnu. Byly zakoupeny nové pracovní stoly se šuplíky na nářadí, bylo doplněno pracovní nářadí pro žáky a zakoupeny stroje a nářadí pro učitele na přípravu materiálu.
V září začalo 15 žáků 7. ročníku pracovat na výrobcích v rámci výuky předmětu Pracovní činnosti - tématický okruh Práce s technickými materiály.
Výrobek žáci dokončili v průběhu měsíce prosince. Současně žáci zpracovávali svá portfolia.
Během práce na výrobcích se žáci naučili novým dovednostem, rozvíjeli nové klíčové kompetence. Práce na výrobku s novým pracovním nářadím a v novém vybavení dílen žáky velmi bavila, své úspěchy zhodnotili při zpracování svých portfolií.

Byl vybrán dodavatel blended learningu a proběhla výuka žáků 9. ročníku tímto kombinovaným výukovým systémem.
Současně se jedna vyučující anglického jazyka vzdělávala v rámci svého profesního rozvoje formou kombinovaného interaktivního výukového systému.


Zvětšit fotografii Zvětšit fotografii Zvětšit fotografii
Zvětšit fotografii Zvětšit fotografii Zvětšit fotografii
Zvětšit fotografii Zvětšit fotografii Zvětšit fotografii

Tuto stránku pro Vás připravil
P. Nováková

Zpět